Dziś mamy 27 października 2021, środa, imieniny obchodzą:

25 czerwca 2021

Wyjątkowy rok szkolny w przedszkolu. Atrakcji nie zabrakło

fot. pow.

fot. pow.

Miniony rok szkolny był w przedszkolu wyjątkowy ze# względu na sytuację epidemiczną. Wydawało się początkowo, że spowoduje ona ograniczenia w realizacji podstawy programowej.

Szybko okazało się, że wystarczy tylko odkryć potencjał tego, co było nam bliskie i dostępne. Wyszliśmy do przedszkolnego ogrodu, by w nim znaleźć to , czego wcześniej szukaliśmy na zewnątrz. 3 latki z grupy Skrzaty Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie spędziły w nim wspaniały czas i poznały potencjał każdego zakątka.

Naturalne jest, że dzieci już od najmłodszych lat lubią przebywać w otoczeniu przyrody. Chętnie bawi się na powietrzu, a świat przyrody jest dla nich czymś bardzo bliskim, to w nim czują się dobrze i bezpiecznie. To właśnie tam śpiewają ptaki, spotkać można drobne zwierzęta, obserwować zmieniającą się przyrodę, posłuchać wiatru szumiącego w koronach drzew.

Mając na uwadze rozwój fizyczny, zabawa i ruch na powietrzu niewątpliwie przyczyniają się do zdrowia dziecka. Pod wpływem przyrody dziecko staje się silniejsze i odporniejsze na wiele chorób, to przyroda wraca mu utracony apetyt, pogłębia jego sen, a także wzmacnia system nerwowy i pobudza aktywność całego organizmu.

Dzięki zabawom i grą ruchowym podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego i mięśniowego, krążenia, oddychania, przemiany materii, a także rozwijają się wszystkie cechy motoryki: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość oraz umiejętności ruchowe, niezbędne w toku codziennej działalności człowieka.

Dla rozwoju poznawczego dziecka to właśnie przyroda jest nieocenionym wychowawcą i nauczycielem. Dziecko codziennie styka się ze światem natury, który umożliwia mu dostrzeganie piękna, zaciekawia swoimi wytworami, wywołuje pasję poznawczą i badawczą. Dzięki obserwacji i doświadczaniu różnorodnych zjawisk, kształci się uwaga dziecka, jego spostrzegawczość, pamięć wzrokowa, sprawność myślenia i mowy.

Środowisko przyrodnicze, prezentujące ogromne bogactwo przedmiotów i zjawisk, kształtów i barw, znajduje odzwierciedlenie m. in. w wytworach plastycznych, za pomocą których dzieci wyrażają własne przeżycia, pomysły, doświadczenia. Dziecko, pod wpływem przyrody, nie tylko uczy się wyrażania swoich myśli, ale również kształci wyobraźnię, ćwiczy mowę.

Aktywne obcowanie z przyrodą pełni ważną rolę w kształtowaniu elementarnych pojęć dziecka o świecie. Przyczynia się do rozwoju ciekawości, jak również dostrzegania zależności między faktami, a ich przyczynami. Dziecko potrafi dostrzec charakterystyczne cechy różnych przedmiotów i zjawisk, rozumie zmienność tych cech pod wpływem warunków zewnętrznych (zjawiska atmosferyczne, pory roku, pory dnia), odkrywa też zmienne właściwości materiałów przyrodniczych.

Wiedza, do której dzieci dochodzą samodzielnie, jest najbardziej trwała, dlatego tak ważne jest zapewnianie dzieciom aktywnego udziału w poznawaniu środowiska.

Przedszkole to czas, w którym kształtuje się osobowość, poczucie obowiązku, pracowitość, sprawiedliwość społeczna. Dziecko zwraca uwagę na uczucia i potrzeby innych, zaczyna rozumieć wartości norm moralnych, dlatego też obcowanie z przyrodą w sposób czynny, przez prace hodowlane i zabawę, ma znaczenie dla rozwoju społeczno – moralnego. Prace hodowlane uczą odpowiedzialności, obowiązkowości, umiejętności współdziałania w zespole, planowania zadań i podziału wykonywanych czynności pomiędzy członków grupy. Dzieci, poznając przyrodę, nie tylko wyzbywają się przesądów i uprzedzeń do niektórych zwierząt, ale dodatkowo dowiadują się o pozytywnym znaczeniu zwierząt dla środowiska. Zabawy związane z przyrodą dają dziecku okazję do rozwijania jego zainteresowań.

Dziecko przyjmując i wypełniając obowiązki w grupie, kształtuje wytrwałość, satysfakcję, poczucie kompetencji i pewność siebie. Kontakt z naturą wpływa również na rozwój emocjonalny dziecka. Przyroda stanowi okazję do przeżywania pozytywnych emocji, daje zadowolenie. Obcując z przyrodą dziecko rozwija w sobie wrażliwość artystyczną, dostrzega piękno otaczającego świata. Już od najmłodszych lat poprzez obcowanie z przyrodą, dziecko nabywa przekonania, że będąc częścią przyrody a obowiązek odpowiedzialności za nią. Przestrzeń poza salą przedszkolną dała maluchom swobodę, umożliwiała ruch i wywoływała pozytywne emocje nawet u tych dzieci, którym ciężko było się rozstać z najbliższymi.

Sytuacje edukacyjne na tle zmieniającego się wraz z porą roku terenu aktywizowała i angażowała dzieci, pobudzała do rozwiązywania problemów, a ty samym wzbogacała wiedzę i rozwijała umiejętności. Wzajemna pomoc, wsparcie kolegów w razie problemów, korzystanie z wiedzy innych była ogromną szansą na rozwijanie relacji i integrację grupy
3 latków.

Pomimo, że nie wychodziliśmy poza przedszkole to dzięki miasteczku ruchu drogowego uczyliśmy się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poznaliśmy obrazkowy Kodeks korzystania z ogrodu przedszkolnego.
Częste wyjścia poza salę szybko przyniosły efekty w zakresie rozwoju czynności samoobsługowych. Dzieci korzystając z instrukcji obrazkowej pamiętały o wszystkich częściach garderoby, o kolejności zakładania ich, zwracały uwagę na dobieranie ubrań do pogody.

Czas w ogrodzie umożliwiał pozostawienie dzieciom swobody w wyborze formy spędzania czasu wolnego, konsekwentne uczenie dzieci odpowiedzialności za swoje zachowanie, rozwijało inicjatywę i samodzielność dzieci w działaniu i w myśleniu, poszukiwaniu najlepszych dla siebie form zabawy i spędzania czasu wolnego. Poprzez zabawę w parach i zespołach dzieci mogły czerpać z doświadczeń rówieśników.

W przedszkolnym ogrodzie Skrzaty uczestniczyły w zabawach ruchowych, maratonach i grach terenowych. Podejmowały działania plastyczne i konstrukcyjne. Muzykowały, śpiewały i tańczyły. Rozwijały mowę podczas zabaw logopedycznych. Uczyły się języka angielskiego. Spotykały z gośćmi. Wykonywały doświadczenia i eksperymenty. Dbały o otoczenie i podejmowały działania proekologiczne. Uprawiały ogródek, biwakowały i odpoczywały.

Organizacja zabaw i zajęć w otoczeniu przyrody, poza salą przedszkolną doskonale wpisuje się w założenia planu daltońskiego, w oparciu o który pracuje nasze przedszkole.

Z grupy rozbieganych, szlochających , zajętych sobą maluszków rozwinęły się poszukujące nowych bodźców, ciekawe świata, silnie identyfikujące się ze swoją przedszkolną grupą 4 latki. Śmiało można stwierdzić, że ogromne znaczenie miało dla maluchów ich aktywizowanie poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, eksplorowanie otoczenia. Szybko zauważyłyśmy poprawę kompetencji językowych, koncentracji na wykonaniu zadania, wytrwałości w pokonywaniu problemów, bez ciągłego oczekiwania pomocy. Ten specyficzny rok pracy pozwolił wzbogacić i odświeżyć nauczycielski warsztat i odkryć nowe możliwości.

Materiał: Anna Kluska - Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie
Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu

Oceń artykuł: 11 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Gęsina na talerzu. Narodowe Święto Niepodległości

Listopad nieodłącznie wiąże się z dumnym celebrowaniem# Narodowego Święta Niepodległości. W naszym województwie udało się zbudować tradycję oficjalnych obchodów w połączeniu z rodzinnymi spotkaniami przy stole i serwowaną na nich gęsiną jako głównym daniem. Rozpoczynamy kampanię ,,Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina”.

(czytaj więcej)
0

Dziecko nie chce iść do szkoły. Co powinno zaniepokoić rodziców?

Problem odmowy przez dziecko pójścia do szkoły zazwyczaj nie pojawia się# 1 września. Dochodzi do tego najczęściej kilka tygodni później. Dla ustalenia prawidłowej diagnozy zachowania dziecka bardzo ważne są zarówno moment jego pełnej odmowy chodzenia do szkoły, jak i rozwój całej historii.

(czytaj więcej)
0

Pozytywne strony pandemii? Zaległości finansowe młodych znacznie mniejsze

Koronawirus, lockdowny i zdalna nauka podleczyły# finanse 18-24 latków. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, w czasie pandemii to właśnie zaległości młodych ubyło w największym stopniu na tle wszystkich grup wiekowych. Spadły o niemal 200 mln zł do 1 mld zł. Liczba niesolidnych dłużników zmniejszyła się o ponad 26 tys. osób. Pytanie, co dalej, czy uda się utrzymać ten trend biorąc pod uwagę, że życie wraca do względnej normy, a studia nie będą tak jak wcześniej niemal w pełni zdalne?

(czytaj więcej)
0

Psychiatrzy są zaniepokojeni kondycją Polaków. Wpływ na to miała pandemia?

W tegoroczną jesień wchodzimy z# kiepskim samopoczuciem. Psychiatrzy podkreślają, że coraz więcej osób zwraca się do nich po pomoc - przychodzą ze stanami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi i szeregiem powikłań psychiatryczno-neurologicznych po przebyciu COVID-u.

(czytaj więcej)