Dziś mamy 5 grudnia 2023, wtorek, imieniny obchodzą:

20 listopada 2023

Uroczysta odprawa. Akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe

fot. mjr Marcin Błaszczyk

fot. mjr Marcin Błaszczyk

W Okręgowym Inspektoracie Służby #Więziennej w Poznaniu odbyła się uroczysta odprawa z udziałem płk. Cezarego Kosacza - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu oraz płk. Roberta Jóźwiaka - Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu. Podczas uroczystości obecny był ppłk Piotr Kijewski, Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach oraz mjr Sebastian Kłosiński, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Listopadowe awanse

Listopad, to tradycyjny okres awansów i nadawania odznaczeń. Nie inaczej było i w tym roku. Podczas uroczystości trzem funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Potulicach wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe: kpt. Magdalenie Zabłockiej, chor. sztab. Aleksandrze Powadze, st. kpr. Konradowi Żak. Łącznie awansowało 19 funkcjonariuszy okręgu poznańskiego.

Odznaczenia Państwowe

Podczas uroczystości Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu wręczył, z upoważnienia Prezydenta RP, Brązowe Krzyże Zasługi dwóm funkcjonariuszom potulickiej jednostki penitencjarnej: st. sierż.sztab Krzysztofowi Rogalskiemu oraz st. kpr. Adamowi Kosackiemu. St. sierż. sztab. Krzysztof Rogalski jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od dnia 1 maja 2009 roku. Aktualnie pełni służbę na stanowisku starszego oddziałowego działu ochrony. Posiadając prawie 14 letni staż w Służbie Więziennej godnie reprezentuje Służbę Więzienną, pełniąc funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach. Niejednokrotnie bierze udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, ofiarnie niosąc pomoc poszkodowanym osobom. Po wybuchu wojny na Ukrainie z ramienia pełnionej funkcji społecznej współorganizował pomoc dla uchodźców. Wspierał rodziny z Ukrainy, które znalazły schronienie na terenie gminy. Angażując się w prace OSP w Potulicach, przy której powołana jest również młodzieżowa drużyna pożarnicza swoją postawą wpływa na kreowanie właściwych postaw młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie. Poprzez swoją działalność charytatywną zaszczepia w młodzieży patriotyczne wzorce. Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał wiele odznaczeń.

Natomiast st. kpr. Adam Kosacki jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od dnia 1 sierpnia 2018 roku. Można powiedzieć, że wszystko podporządkował ratowaniu życia ludzkiego. Jako honorowy dawca krwi, skupił się na ratowaniu zdrowia i życia innych. Honorowe krwiodawstwo dla niego jest powodem do dumy, daje mu poczucie spełnienia, jest świadectwem posiadanych wartości. Krwiodawstwo jest stałym elementem jego życia. Kpr. Adam Kosacki to funkcjonariusz z ponad 5-letnim stażem w Służbie Więziennej. Na co dzień pełni obowiązki młodszego wychowawcy działu penitencjarnego. Funkcjonariusz jest aktywnie zaangażowany w promowanie idei krwiodawstwa, namawia funkcjonariuszy do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Z tego też powodu w Zakładzie Karnym w Potulicach organizowane są akcje zbiórki krwi, a wszystko po to, by pozyskać nowych krwiodawców i dać szansę na jej zbiórkę tym, którzy dotychczas w nich nie uczestniczyli. Zasługi funkcjonariusza jako honorowego krwiodawcy są ogromne. Aktualna liczba oddanej przez niego krwi wynosi 22 litry. Posiada on liczne odznaczenia za krwiodawstwo tj. złotą, srebrną oraz brązową odznakę. Świadczy to tylko o tym, jak wielki wkład w ratowanie życia i zdrowia innych wniósł do tej pory. Kpr. Adam Kosacki godnie reprezentuje Służbę Więzienną, angażując się w realizację inicjatyw społecznych. Odpowiedział na apel przedszkola i wyremontował pomieszczenia do stworzenia sali integracji sensorycznej dla maluchów.

Odznaki Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

Srebrną Odznakę Honorową Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadano płk. Cezaremu Kosaczowi, Dyrektorowi Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu  oraz płk. Robertowi Jóźwiakowi, Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu. Odznaki nadał Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa za wybitne zasługi na polu kształtowania i popularyzowania obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej. Natomiast Odznakę XXV-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadano kpt. Michałowi Brzóska  za długoletnią działalność w zakresie popularyzowania obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej. Odznaczenia wręczał mjr Sebastian Kłosiński, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Materiał: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 6 17

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Paszportyzacja polskiej żywności. Pilotaż zakończony

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 30 listopada 2023 r. zakończył #realizację pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności. Pilotaż był realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy i został uruchomiony w grudniu 2021 r. Koszt prac to 16,8 mln zł.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Spotkanie z największymi agencjami kosmicznymi. Zgłoszenia do 11 grudnia

Zachęcamy studentów zainteresowanych badaniami #kosmicznymi do udziału w warszawskim spotkaniu z przedstawicielami najważniejszych agencji kosmicznych świata. Wydarzenie odbędzie się 14 grudnia o godz. 14:00 w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki.

(czytaj więcej)