Dziś mamy 18 sierpnia 2022, czwartek, imieniny obchodzą:

06 lipca 2022

"Od zawsze chciałem nosić mundur". Sukces funkcjonariusza ZK Potulice

fot. ZK Potulice

fot. ZK Potulice

Kapral Mateusz Puciłowski - strażnik działu ochrony pełniący służbę w # Zakładzie Karnym w Potulicach zajął II lokatę w nauce podczas szkolenia zawodowego w korpusie podoficerów.

Cel i efekty szkolenia

Szkolenie zawodowe w korpusie podoficerów zrealizowane zostało przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Szkolenie składało sie z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie szkolenia teoretycznego funkcjonariusze pogłębiali swoją wiedzę min. w zakresie ochronnym, penitencjarnym, administracyjnym oraz historyczno-patriotycznym. Funkcjonariusze w ramach tych bloków edukacyjnych rozszerzali swoją  wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, strzelectwa, samoobrony, działań interwencyjnych czy ratownictwa przedmedycznego.Poznali międzynarodowe standardy postępowania z osobami pozbawionymi wolności, psychospołeczne aspekty odbywania kary i oddziaływania resocjalizacyjne. Zgłębiali wiedzę z obszaru zagadnień kwatermistrzowskich, finansowych, przepisów kancelaryjnych oraz progamtyki służbowej. Część praktyczna obfitowała min. w techniki samoobrony, techniki interwencyjne oraz strzelanie. Kurs zakończył się egzaminami, których pomyślne zdanie skutkowało mianowaniem funkcjonariuszy na pierwszy stopień podoficerski.

Cel szkolenia

Celem realizowanych szkoleń jest przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej oraz innych przepisów, które regulują działanie jednostek penitencjarnych. Udział w szkoleniach zawodowych pozwala doskonalić umiejętności optymalnego radzenia sobie w sytaucjach stresowych czy kryzysowych mogących wstąpić w toku służby, uczy kreatywnego rozwiązywania problemów, podjemowania zespołowych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wzmacnia etykę zawodową. Powyższe wpływa globalnie na podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy pełniących służbę w różnych pionach, na różnych stanowiskach co finalnie przekłada się na bezpieczeństwo i porządek w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Wyróżniony

    "Od zawsze chciałem nosić mundur i podjąłem działania mające na celu realizację moich planów i zamierzeń - finalnie zdecydowałem się na wstąpienie w szeregi Służby Więziennej" - komentuje kpr. Puciłowski

Szkolenie podoficerów trwało od lutego do czerwca 2022 roku. Kapral Puciłowski zajął II lokatę w nauce! W szeregach Służby Więziennej jest od sierpnia 2020 roku, swoje obowiązki realizuje na stanowisku strażnika działu ochrony. Obecnie jest studentem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej na kierunku resocjalizacja i kryminologia, niebawem będzie bronił tytułu licencjata. Już teraz życzymy powodzenia!

    "W trakcie szkolenia najbardziej interesowały mnie zajęcia ze strzelectwa, technik interwencyjnych oraz samoobrony. Doskonalenie umiejętności niezbędnych do optymalnego działania podczas różnych sytuacji jakie mogą się wydarzyć w jednostce penitencjarnej jest niezbędne do właściwej realizacji powierzonych zadań w toku służby. Oprócz znajomości przepisów – które są oczywiście istotne, ważne jest doskonalenie swoich umiejętnosci z w/w obszarów. To były dla mnie najciekawsze zajęcia" – dodaje funkcjonariusz.

Prywatnie realizuje się jako ojciec, ma dwóch synów. Nie mamy wątpliwości, że zaszczepi u nich szacunek do munduru. Kpr. Puciłowski aktywnie promuje także inicjatywę krwiodawstwa. To szczytna idea. Sam jest honorowym dawcą krwi, posiadającym brązową odznakę. Już niebawem stanie się posiadaczem srebrnej odznaki – do tej pory oddał 12 litrów krwi i nie zamierza przestać!

Gratulacje

Dyrektor Zakladu Karnego w Potulicach, mjr Piotr Kijewski wręczył kpr. Mateuszowi Puciłowskiemu list gratulacyjny i wyraził słowa uznania za zajęcie II lokaty w nauce podczas szkolenia zawodowego!

    Powyższe świadczy o wytrwałej, konsekwentnej pracy jak i zaangażowaniu oraz jest zwieńczeniem wysiłków, którym musiał Pan sprostać w trakcie szkolenia. Wyrażam nadzieję, że Pana aktywność stanowić będzie wzór dla innych funkcjonariuszy. Życzę Panu wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, twórczego zapału oraz satysfakcji z kolejnych osiągnięć, a także pomyślności w życiu osobistym – dodał dyrektor potulickiej jednostki penitencjarnej.

Naszemu Koledze życzymy dalszych sukcesów zawodowych jak i tych w życiu prywatnym!

materiał: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 30 14

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Odśwież pokój na nowy rok szkolny! Szybka metamorfoza

Zbliżający się nowy rok szkolny to zwykle emocjonujący czas dla dzieci i rodziców.# Ekscytacja dziecka na myśl o powrocie do szkoły, miesza się z żalem za kończącymi się wakacjami. Pojawia się tęsknota za szkolnymi kolegami, a wrodzona, dziecięca ciekawość, przekłada się na motywację do nauki i zabawy. Dla rodziców z kolei to moment, w którym chcą jak najlepiej przygotować dziecko do tego, by czerpało z chodzenia do szkoły maksimum satysfakcji. Istotne są tutaj nie tylko kupno zeszytów czy książek, ale również zaaranżowanie wnętrza pokoju dziecięcego tak, by zachęcało do efektywnej nauki, jak i pozwalało na odpoczynek.

(czytaj więcej)
0

Sprzedaż pożyczek. W porównaniu do roku ubiegłego wzrost o 19%

W lipcu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 307,5 tys. nowych# pożyczek o wartości 793 mln zł. W porównaniu do lipca 2021 r. liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 19,1%, a wartość o 18,0%.

(czytaj więcej)
0

Prawie 48,5 mln zł. Tyle mieszkańcy regionu przekazali dla organizacji

W 2022 roku mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego #po raz kolejny pokazali, że chętnie wspierają bliskie im cele przekazując w swoich rozliczeniach PIT prawie 48,5 mln zł dla organizacji pożytku publicznego. To rekordowa kwota wyższa o ponad 6 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kwoty te rosną z roku na rok.

(czytaj więcej)
0

Julia Hladiy z Kowalewa przekazała cenne znalezisko. Tysiącletni krzyżyk

Julia Hladiy, pochodząca z Kowalewa (gmina Szubin), postanowiła# związać swoje życie z Gdańskiem. Tam, od jakiegoś czasu, łowi bursztyny. W lutym tego roku znalazła jantar w kształcie krzyża, pochodzący z XII wieku. Swoje znalezisko oddała do Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

(czytaj więcej)